Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

somnambulitycznie
19:26
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatout tout
somnambulitycznie
19:13
somnambulitycznie
19:09
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
19:09
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
18:29
2942 8298 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:29
2940 6497 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:24
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSTYLTE STYLTE
somnambulitycznie
18:19
6400 8627 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:19
6402 e55d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:18

March 23 2017

somnambulitycznie
15:50
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viadiedrunk diedrunk
somnambulitycznie
15:44
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
somnambulitycznie
15:42
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaSTYLTE STYLTE

March 22 2017

somnambulitycznie
16:25
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.

March 14 2017

17:40
6364 3901 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

March 12 2017

19:31
6673 9533 500
somnambulitycznie
19:28
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl