Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

somnambulitycznie
17:34
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viastylte stylte

July 18 2018

16:30
somnambulitycznie
16:22
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka

January 08 2018

somnambulitycznie
16:13
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viamyfuckingreality myfuckingreality

December 29 2017

somnambulitycznie
17:46
4283 fb98
Reposted fromkarahippie karahippie viadontaskmewhy dontaskmewhy

November 29 2017

somnambulitycznie
16:53
5583 3394 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

October 24 2017

somnambulitycznie
19:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafelicka felicka
somnambulitycznie
19:00
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaeloo eloo
18:59
4790 78c7 500
somnambulitycznie
18:49
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadontaskmewhy dontaskmewhy
somnambulitycznie
18:40
3792 eca0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaathlin athlin
somnambulitycznie
18:38
somnambulitycznie
18:35
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaathlin athlin

August 19 2017

somnambulitycznie
19:26
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatout tout
somnambulitycznie
19:13
somnambulitycznie
19:09
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
19:09
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
19:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl