Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

somnambulitycznie
15:50
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viadiedrunk diedrunk
somnambulitycznie
15:44
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
somnambulitycznie
15:42
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaSTYLTE STYLTE

March 22 2017

somnambulitycznie
16:25
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.

March 14 2017

17:40
6364 3901 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

March 12 2017

19:31
6673 9533 500
somnambulitycznie
19:28
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
somnambulitycznie
19:27
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viazapachsiana zapachsiana
somnambulitycznie
19:25
9641 37ea
Reposted frompesy pesy viazapachsiana zapachsiana
19:24
0191 de31 500
19:24
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viazapachsiana zapachsiana
somnambulitycznie
19:22
9419 4e54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
somnambulitycznie
19:22
4465 3510 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viafoodforsoul foodforsoul
somnambulitycznie
19:22
8884 7eda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
somnambulitycznie
19:22
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viafoodforsoul foodforsoul
somnambulitycznie
19:19
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
somnambulitycznie
19:16
2219 dddd 500
Reposted fromvandalize vandalize
somnambulitycznie
19:16
2484 1a61
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viadiedrunk diedrunk

March 11 2017

somnambulitycznie
18:05
Reposted fromzielono zielono viadiedrunk diedrunk
somnambulitycznie
18:02
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaeloo eloo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl