Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

somnambulitycznie
19:24
Humans of late Capitalism
Reposted fromfightling fightling viaathlin athlin
somnambulitycznie
19:23
somnambulitycznie
19:20
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
somnambulitycznie
19:20
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
somnambulitycznie
19:17
somnambulitycznie
19:17
6072 7a74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadiedrunk diedrunk
somnambulitycznie
19:16
4986 e1a5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadiedrunk diedrunk
somnambulitycznie
19:16
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viadontaskmewhy dontaskmewhy

September 20 2018

somnambulitycznie
08:09
5686 fb17
Reposted fromcalifornia-love california-love viastylte stylte

September 12 2018

somnambulitycznie
17:34
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viastylte stylte

July 18 2018

16:30
somnambulitycznie
16:22
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka

January 08 2018

somnambulitycznie
16:13
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viamyfuckingreality myfuckingreality

December 29 2017

somnambulitycznie
17:46
4283 fb98
Reposted fromkarahippie karahippie viadontaskmewhy dontaskmewhy

November 29 2017

somnambulitycznie
16:53
5583 3394 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

October 24 2017

somnambulitycznie
19:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafelicka felicka
somnambulitycznie
19:00
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaeloo eloo
18:59
4790 78c7 500
somnambulitycznie
18:49
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadontaskmewhy dontaskmewhy
somnambulitycznie
18:40
3792 eca0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl