Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

somnambulitycznie
19:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafelicka felicka
somnambulitycznie
19:00
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaeloo eloo
18:59
4790 78c7 500
somnambulitycznie
18:49
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadontaskmewhy dontaskmewhy
somnambulitycznie
18:40
3792 eca0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaathlin athlin
somnambulitycznie
18:38
somnambulitycznie
18:35
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaathlin athlin

August 19 2017

somnambulitycznie
19:26
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatout tout
somnambulitycznie
19:13
somnambulitycznie
19:09
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
19:09
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
19:09
somnambulitycznie
18:29
2942 8298 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:29
2940 6497 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:24
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viastylte stylte
somnambulitycznie
18:19
6400 8627 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:19
6402 e55d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
somnambulitycznie
18:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl